EKOGRUPPEN

med (((EKO))-klubben. (((EKO))) med många (((EKO)))aspekter!

AFFÄRSIDE:Ekogruppens affärside bygger på samverkande mellan ärliga företagare och kunder/resenärer områdesvis utmed en buss och distributionslinje.

MARKNADSFÖRING:

I varje område väljes en driftig person eller företag att som lokalombud representera eko­gruppens olika företagstjänster och varor. I ekogruppen ingår även en klubb för varje om­råde kallad (((EKO)))klubben+ortens namn.(ex. (((EKO)))klubben Halmstad). (((EKO)))klubbens drivmotor är detta exklusiva lokalombud, som väl känner sitt område och har lokal transportmöjlighet inom sitt område!

ÖVRIGA FÖRETAG och ORGANISATIONER i (((EKO)))gruppen ger ett stort utbud!

(((EKO)))linjen Entreprenad AB, som skall trafikera buss- och distributionslinje varje vecka. Initialt från Laholm till Skövde.

Lokala (((EKO)))klubbar för gemenskap, samarbete och samvoro.

(((EKO)))shopen för inköp och försäljning av (((EKO)))varor.

Dessa företag erbjuder alltså en motor till Ekoklubben i form av bussresor och kurscenter m.m. för hälsa, rekreation och utbildning av klubbens medlemmar m.fl.

 

I Ekolinjens sträckning finns ett antal företag som producerar hälsoprodukter och ekologiska råvaror. Ex:

  • Sasco:s välkända Aloe Veraprodukter m.m.
  • Vita Biosa, hälsodryck med effektiva mikroorganismer
  • Juicer m.m från Planet i Göteborg
  • Tallmogårdens växthus och trädgårdar runt trakten producerar ekologiska matvaror
  • Lantbrukare i linjens sträckning lämnar ekologiska spannmålsprodukter som kunderna kan gro till ekonomisk och mycket hälsosam mat.
  • Små fristående matutvecklare saluför via linjen sina små varuspecialiteter, som tack vare omgående distribution till konsumenten inte behöver vidare konserveringstillsatser.
  • Sitetalk sociala nätverk hjälper till med marknadsföring och kommunikation mellan kunder/ medlemarna, vilket ger ytterligare intäkter till ortsombudet.

 

Därtill arrangerar lokalombuden veckovisa sammankomster och möten för medlemmar och kunder, som kan kombineras med distribution av beställda varor från föregående vecka! Dessa (((Eko)))klubbsmöten kan utgöra många olika grupper och intresseområden som olika hobby- och hantverksträffar, hälsokurser, föredrag, fester och dansaftnar m.m. Det troliga är att om lämplig lokal finns, kan denna utnyttjas flera dagar i veckan till olika ändamål som medlemmarna väljer!

 

EN KLUBB AV HEDER:

(((Eko)))klubbens: enda krav på Ekomedlemmarna är att de är ärliga och inte skadar sina medmänniskor. För att säkerställa detta på enklaste sätt gäller en prövotid på ett år. Alla medlemmar måste juridiskt vara registrerade och kan även frivilligt skriva in om man producerar varor eller tjänster som kan vara av intresse för de övriga medlemmarna.

 

EN SLUTEN KLUBB HAR STORA FÖRDELAR! DET MEST UNIKA MED (((EKO)))KLUBBEN KOMMER EFTER NÅGRA ÅR ATT BLI DEN EKONOMI, OMTANKE OCH TRYGGHET MELLAN MEDLEMMARNA DEN ERBJUDER!

Medlemskap i Ekoklubben blir då en trygg referens på exempelvis blocket. Vi varken kan eller vill någon lura den andra, utan att det får konsekvenser. Ingen vill riskera att förlora sitt medlemsskap i en trivsam, trygg och ekonomisk gemenskap! Detta blir värdefull marknadsföring av klubben även i media, samtidigt som vi hjälper samhället att lyfta fram fördelarna med hederlighet och därigenom bekämpa brottsligheten!

 

Andra fördelar med (((EKO)))klubben är, liksom med andra klubbar, att man får mindre tvång och byråkrati runt fester, danser och allehanda möten som anordnas inom klubben!

Dessutom får man åka med klubbens bussar m.m. till minimala ”medlemspriser”.

Produkten är vad jag vet unik. Ekoklubben finns i två utföranden. För privatpersoner: www.ekoklubben.com. För företag planeras ELSCLUB. www.elsclub.eu .

 

Det ligger stort kundvärde i omtanke- och hedersklubb. Hedersförfallet har ökat kraftigt sedan 70-talet! Heder och moral framstår allt tydligare som en bristvara för varje dag.

 

MARKNAD:

Vi förmodar att de allra flesta är ärliga, och stöldstatistik m.m. visar tydligt hur många som blir drabbade varje år. Därför är marknaden enorm. Ett dylikt register får inte företas utanför klubben! – vilket gör den skyddad! Först till kvarn kommer att dominera denna marknad. Marknadsföringen/spridningen kommer bli mycket förmånlig och massiv genom de lokala kontakterna, och de drivmotorer vi kan erbjuda klubbarna via transporter och utbildningar. Ekande effektiva fördelar! Detta ger oss den effektiva marknadsföring som behövs. Välskött först-bör bli störst, och därmed bästa skyddet! EKOT skall ge ”EKO” i radio-EKOT!

 

FINANSIERING:

Ekogruppen är en ekonomisk förening som får kostnadstäckning via avgifter från medlemmar och ombud, samt framtida hög lönsamhet via reklamvärden.

Ekolinjen Entreprenad AB finansieras via marknadsföringsavtal med Tallmogården på årligt upplägg.

Tallmogårdens lönsamhet kommer av hyror och avgifter för i första hand hotell & restaurang. Men också från inhyrningar av andra terapeuter och företagare runt Tallmogården, samt viss handel av matutveckling och ekologiska varuförmedlingar…

MEDARBETARE:

Medarbetarna är i grunden äldre och erfarna samt till största delen egna företagare och alla brinner för naturens under. Detta innebär att det endast i undantagsfall skall utgå fasta löner innan intäkterna kommer. Vissa tjänsterna kan inhyras t.ex. inom hotellstädning, restaurang, samt marknadsföring. Även gym och terapeutrumuthyres löpande. De flesta av oss har också provat och sett effekterna av att äta av naturens gåvor. Vi vill visa mo­derna stressande människorna om de underbara möjligheterna omkring oss. Samt inte minst ”mindfullness” eller ”heartfullness” som en av våra föredragshållare skrivit om i sin bok! Denna kunskap och tankekraft, som vi alla behöver upptäcka är dåligt utnyttjad hos de flesta.

VI FOKUSERAR PÅVÄLMÅENDE!

DET GÄLLER DÄRFÖR ALLA!

Både privat och för företag. Kundgruppen är enorm och bara växer i hela världen!


Kommentarer

Om oss — Inga kommentarer

Kommentera