Dessa fordon är främst avsedda att användas i (((EKO)))linjens verksamhet och till uthyrning, men säljs också. En del av dem är avsedda att rustas upp och om du är bra på det så kan du få tillgång till fordonet mot att du tar ansvar för det.

Inga resultat hittades för det efterfrågade arkivet. Kanske en sökning kan hjälpa att hitta relaterade inlägg.