HÄLSOANANLYS: Att flytta en enda person från ”Riskgrupp” till ”Friskgrupp” kan beroende på ersättar-kostnader handla om besparingar på mer än 30000:-/ år. En ej ”fuskbar” analys – värdefull inte minst vid nyanställningar!!
FÖRETAGSANALYSER: Dessa kan omfatta belysning, ventilation, ergonomi, raster, omväxlande arbetsuppgifter m.m.
ÅTGÄRDSPROGRAM
Erfarenheter har visat att 20-30% av riskgruppen efter 6 månader befinner sig i friskgruppen!
Vi utarbetar åtgärdsprogram på både individ och gruppnivå! Enligt nu gälland lag skall alla företag ha en uttalad ”Hälsopolicy”! Vi hjälper Er att utarbeta den.

Denna sida utvecklades under övertagandet för Tallmogården. Ny center för denna utbildning sökes!


Kommentarer

Tjäna på Hälsa — Inga kommentarer

Kommentera