Vi äger ett antal båtar från kanoter till familjekryssare. Dessa är tänkta att skötas, underhållas och användas av båtgrupper inom (((EKO)))klubben. Förutom av båtgruppen kan båtarna användas av andra medlemmar.

Vi behöver nu människor som kan sköta om båtarna. Båtarna har legat en antal år på land och bör komma i sjön. Vi har kranbil för iläggning och upptagning. Vi tänker oss att några personer (gärna ett gäng vänner) väljer ut en av båtarna och ansvarar helt för den. I gengäld får de disponera båten nästan som om de ägde den. De ska bara kunna hyra ut den till andra medlemmar i Ekoklubben när de inte själva använder den. Båtar ska inte ligga på land! Ni är välkomna att beställa tid för att komma hit och välja ut er båt!

Inga resultat hittades för det efterfrågade arkivet. Kanske en sökning kan hjälpa att hitta relaterade inlägg.