Spel och Lek

Vi har en hel del begagnad utrustning för lek hemma och i parker, Mycket av utrustningen kommer från Hags. Det betyder att det vi har kan kombineras med ny utrustning från Hags.