Vi tycker att sådant som är användbart inte ska slängas på tippen. Därför köper vi bl.a. in småstugor, lekstugor och friggebodar m.m, som vi anser användnings- och utvecklingsbara. När vi hittar ett objekt räknar vi på planeringsresa, köp och transport hem till vår uppställningsplats. för att bedöma om köpet är intressant.

Stugtransport

Så fort vi får hem dem till vår uppställningsplats sprutar eller målar vi alla åtkomliga ställen med rå linolja för att effektivt stoppa mögel och röta. Linoljan tränger mycket djupt in i träet och sväller sedan ca 3% under torkningen. Den ger därför ett mycket bra skydd mot väta i framtiden.
Därefter sätter vi ett grundpris på stugan i det skick den är. Vi måste självklart ta hänsyn till våra kostnader att få hem stugan.
Om vår kund önskar, kan vi naturligtvis komplettera med snickeri och målning. Du erbjuds då ett fast pris för de åtgärder vi kommer överens om och som läggs på grundpriset.
Enstaka stugor anser vi normalt inte säljbara utan mer ingående upprustning. Det gör vi successivt, men är du intresserad av att göra det själv, håller bra kontakt med oss och är snabb vid rätt tillfälle kan du göra en bra affär.